Budżet / 2021 / Inne

  1. Sprawozdanie z wyk. budżetu GiM Raszków za 2021 rok z autopoprawką błędów pisarskich oraz rozbieżności wg wskazań RIO
  2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1083.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków wraz z informacją o stanie mienia za rok 2021 oraz sprawozdań z wykonania planu
  3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 31-12-2021 r. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1
  4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 30-09-2021 r.
  5. ZARZĄDZENIE NR 0050.860.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
  6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 30.06.2021 r. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  7. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 31-03-2021 r. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1