Budżet / 2021 / Informacja roczna z wykonania budżetu GiM Raszków za 2021r. z art 38 ufp

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
  2. INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW za rok 2021 art 38 ust.1. pkt 1
  3. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób pra