Budżet / 2022 / Uchwały i zarządzenia

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1181.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1187.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 16 sierpnia 2022 r.w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1203.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 26 sierpnia 2022 r.w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1212.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 12 września 2022 r.w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1131.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 31 maja 2022 r.w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1156.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1164.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022
 8. Zarzadzenie 0050.1095.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 9. ZARZADZENIE 0050.1157.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032
 10. UCHWAŁA NR XLV/315/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 11. UCHWAŁA NR XLV/314/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 12. UCHWAŁA NR XLIV/309/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 13. UCHWAŁA NR XLIV/308/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 14. UCHWAŁA NR XLIII/295/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 15. UCHWAŁA NR XLIII/294/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 16. UCHWAŁA NR XLII/286/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.
 17. UCHWAŁA NR XLII/285/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
 18. ZARZĄDZENIE NR 0050.932.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok. Na
 19. ZARZĄDZENIE NR 0050.931.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032