Budżet / 2022 / Inne

  1. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW za rok 2022 na podst. art 37 ust 1 pkt 2
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
  3. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2022 roku ulg
  4. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2022r.
  5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1459.2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 marca 2023 r.w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków wraz z informacją o stanie mienia za rok 2022 oraz sprawozdań z wykonania planu f
  6. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości: informację z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za IV kwartał 2022 r.
  7. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30.09.2022r. na podst art. 37 ust.1 pkt.1
  8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1196.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg
  9. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 30-06-2022 r. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1
  10. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW na dzień 31-03-2022 r. Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1