Informacja za IV kwartał 2023 tyt. z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 wg art. 37 ust. 1 pkt. 1 ufp

 Informacja za IV kwartał 2023 tyt. z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 wg art. 37 ust. 1 pkt. 1 ufp znajduje się w załączniku.

attach_file Załączniki