Uchwała Nr SO – 2/0951/273/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetu roku 2024

Uchwała Nr SO – 2/0951/273/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetu roku 2024

attach_file Załączniki

Ikona pdf UCHWAŁA.pdf pdf 108,57 kB