Uchwała Nr SO – 2/0951/274/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków

Uchwała Nr SO – 2/0951/274/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków - w załączniku.