Burmistrz Gminy i Miasta Raszków wydał następujące zarządzenia dotyczące kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Raszków:

Treść zarządzeń do wglądu w kancelarii Gminy i Miasta Raszków

  •     1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0151/14/2010 z 27.12.2010r. w sprawie prowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Raszków.
  •     2. Zarządzenie 0050.376.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszkow z dnia 30.11.2012r. w sprawie ustalenia terminów raportowania o zidentyfikowanych ryzykach oraz ustalający procedurę zastępstw pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

Dokumentacja kontroli zarządczej przechowywana jest w sekretariacie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.