Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe władz gminy

  1. Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy i Miasta Raszków Wioletty Obsadnej
  2. Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Piotra Rokickiego
  3. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka