Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe radnych

 1. Oświadczenie majątkowe Radnego Kajetana Błaszczyka
 2. Oświadczenie Majątkowe Radnego Jacka Domagały
 3. Oświadczenie majątkowe Radnej Agnieszki Urbańczyk
 4. Oświadczenie Majątkowe Radnej Karoliny Budziak
 5. Oświadczenie majątkowe Radnego Jerzego Owczarka
 6. Oświadczenie majątkowe Radnego Macieja Cicharzewskiego
 7. Oświadczenia majątkowe Radnego Kazimierza Giwerskiego
 8. Oświadczenia majątkowe Radnego Jacka Bąka
 9. Oświadczenia majątkowe Radnej Gabrieli Sznajder
 10. Oświadczenia majątkowe Radnej Sylwii Ciężkiej-Matuszczak
 11. Oświadczenia majątkowe Radnego Włodzimierza Jędrzejaka
 12. Oświadczenia majątkowe Radnego Wojciecha Kulasa
 13. Oświadczenia majątkowe Radnego Karola Dominika Marszała
 14. Oświadczenia majątkowe Radnej Haliny Będzieszak
 15. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Raszków Andrzeja Matyby