Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe radnych

  1. Oświadczenie Majątkowe Radnego Jacka Domagały
  2. Oświadczenie Majątkowe Radnej Karoliny Budziak
  3. Oświadczenia majątkowe Radnego Jacka Bąka
  4. Oświadczenia majątkowe Radnej Gabrieli Sznajder
  5. Oświadczenia majątkowe Radnej Sylwii Ciężkiej-Matuszczak
  6. Oświadczenia majątkowe Radnego Włodzimierza Jędrzejaka
  7. Oświadczenia majątkowe Radnego Wojciecha Kulasa
  8. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Raszków - Karola Dominika Marszała
  9. Oświadczenia majątkowe Radnego Andrzeja Matyby