Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych

  1. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2022
  2. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2021
  3. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020
  4. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019
  5. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018
  6. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  7. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016