Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych

  1. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2023 r.
  2. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2022
  3. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2021
  4. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020
  5. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019