Załącznik Nr 7

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

 

Lp

 

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu  prowadzącego  żłobek lub  klub dziecięcy

 

Liczba miejsc organizacyjnych  w placówce

 

Numer NIP

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

 

Numer REGON

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

 

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

 

Numer wpisu

 

Data wpisu

(dzień.miesiąc.rok)

1

KLUB DZIECIĘCY „BAŚNIOWA KRAINA”

Agnieszka Przybył

15

6222444166

302650282

ul. Kościelna 3

63-440 Raszków

1/2014

19.09.2014r.

2

KLUB DZIECIĘCY „BAŚNIOWA KRAINA”

Ewelina Biskupska

15

6222550104

302692866

ul. Kościelna 3

63-440 Raszków

2/2014

19.09.2014r.