W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLIII/324/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2010-12-28

Numer uchwały:
III/15/2010

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.