W sprawie:
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Data uchwały:
2010-12-28

Numer uchwały:
III/14/2010

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia.