W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2021.


Data uchwały:
2010-12-28

Numer uchwały:
III/11/2010

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia.