W sprawie:
budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2010-12-28

Numer uchwały:
III/10/2010

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.