W sprawie:
ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

Data uchwały:
2011-04-01

Numer uchwały:
IV/29/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.