W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2021


Data uchwały:
2011-03-31

Numer uchwały:
IV/26/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia