W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXII/190/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 04 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Data uchwały:
2011-03-31

Numer uchwały:
IV/25/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.