W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2011-03-31

Numer uchwały:
IV/22/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.