W sprawie:
przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy i Miasta Raszków do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków"

Data uchwały:
2011-05-20

Numer uchwały:
V/38/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.