W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków


Data uchwały:
2011-05-20

Numer uchwały:
V/35/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.