W sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data uchwały:
2011-05-20

Numer uchwały:
V/34/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.