W sprawie:
ceny 1 Mg odpadów komunalnych.

Data uchwały:
2011-05-20

Numer uchwały:
V/33/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2011 roku.