W sprawie:
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Raszków.

Data uchwały:
2011-05-20

Numer uchwały:
V/30/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.