W sprawie:
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2011-06-20

Numer uchwały:
VI/46/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.