W sprawie:
zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2011-06-20

Numer uchwały:
VI/45/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.