W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków absolutorium

Data uchwały:
2011-06-20

Numer uchwały:
VI/40/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia