W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2021


Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
VIII/64/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia