W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Data uchwały:
2011-11-09

Numer uchwały:
IX/79/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.