W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 – 2021

Data uchwały:
2011-11-09

Numer uchwały:
IX/75/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia