W sprawie:
ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.


Data uchwały:
2011-11-09

Numer uchwały:
IX/74/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.