W sprawie:
określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Data uchwały:
2011-11-09

Numer uchwały:
IX/73/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.