W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.

Data uchwały:
2011-11-09

Numer uchwały:
IX/72/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.