W sprawie:
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.


Data uchwały:
2011-12-19

Numer uchwały:
X/80/2011

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia