W sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunal


Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXI/173/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.