W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXI/171/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.