W sprawie:
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXI/169/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego