W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2013 – 2021.


Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXI/167/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 roku.