W sprawie:
wydawania Biuletynu Informacyjno – Promocyjnego Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2012-12-11

Numer uchwały:
XX/164/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.