W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i
Miasta Raszków na rok 2013.


Data uchwały:
2012-12-11

Numer uchwały:
XX/163/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.