W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2013 .


Data uchwały:
2012-12-11

Numer uchwały:
XX/162/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.