W sprawie:
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Data uchwały:
2012-12-11

Numer uchwały:
XX/161/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.