W sprawie:
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XIX/151/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.