W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XIX/146/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.