W sprawie:
określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XIX/145/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013roku.