W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XIX/144/2012

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.