W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XIX

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewództwaWielkopolskiego.