W sprawie:
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2013-12-06

Numer uchwały:
XXX/240/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.