W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
XXIX/225/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.